rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

Jeżeli obie strony zgodnie wykazują wolę rozwiązania umowy najmu przed upływem czasu określonego w umowie, możliwe jest jej rozwiązanie. Należy jednak zrobić to w sposób zgodny z prawem, pełny i całkowicie bezpieczny. Warto wiedzieć jak tego dokonać i w jaki sposób spisać umowę.

Wzór rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron

rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

Rozwiązanie najmu za porozumieniem stron wzór doc – pobierz
Rozwiązanie najmu za porozumieniem stron wzór pdf – pobierz

Wzory pochodzą z serwisu znajdzparagraf.pl

Konieczne jest wpisanie wszystkich danych dotyczących pierwotnie zawartej umowy (kiedy, gdzie i przez kogo). Kolejną kwestią są dane dwóch stron umowy, adresy, numery telefonów. Należy też wskazać datę rozwiązania umowy najmu. Tak wypełniony dokument, opatrzony czytelnymi podpisami wynajmującego i najemcy ma moc prawną i zabezpiecza interesy obu stron.

Co warto wiedzieć o rozwiązaniu umowy najmu za porozumieniem stron?

Przede wszystkim, aby umowa zakończenia najmu mogła wejść w życie, konieczne jest osiągnięcie pełnego porozumienia pomiędzy poszczególnymi stronami. Jest to warunek konieczny do podjęcia dalszych działań. Przed zawarciem takiej umowy, konieczne są negocjacje.

Kiedy uda się dojść do porozumienia i uzgodnić obopólne zadowolenie można mówić o kilku znaczących korzyściach. Przede wszystkim nie ma mowy o żadnych szczególnych warunkach, dopłatach itd., kolejną kwestią jest to, że żadna ze stron nie musi podawać konkretnych powodów swojej decyzji, ani żadnych wyjaśnień, a sam proces rozwiązania umowy jest szybki.

Forma rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron

Najpopularniejszą możliwością jest przygotowanie rozwiązania umowy najmu za porozumiem stron w formie pisemnej. Odpowiednio przygotowany dokument musi zostać podpisany przez obie strony. Mozę on mieć formę aneksu lub zwyczajnego oświadczenia. W niektórych wypadkach, wystarczy załatwienie sprawy ustnie lub mailowo. W takim wypadku obie strony jasno zaznaczają, że wszystkie ich ustalenia są wiążące.

Wszelkie informacje i warunki dotyczące zmiany lub rozwiązania umowy najmu są uregulowane w art. 77 Kodeksu Cywilnego.

Czy wynajmujący zawsze musi się zgodzić na rozwiązanie umowy?

Jak wspomniano wcześniej, aby możliwe było wcześniejsze rozwiązanie umowy konieczne jest wypracowanie porozumienia, które usatysfakcjonuje obie strony. Jednak w niektórych sytuacjach wynajmujący nie może się dogadać z najemcą, ponieważ taki stan rzeczy były dla właściciela po prostu niekorzystny.

W wielu sytuacjach rozwiązanie umowy jest korzystne i lepiej, żeby najemca nie stawiał oporu. Ma to miejsce np. kiedy jest odpowiedni moment na zmianę lokatora. Jeżeli najemca sprawia wiele kłopotów, warto się na to zgodzić i podjąć odpowiednie kroki, aby ugodowo załatwić sprawę.

Negocjacje

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu wiąże się z negocjacjami. Konieczne jest przygotowanie argumentów do poparcia swojej decyzji. Warto dogadać się polubownie i na spokojnie. Warto negocjować.

Bardzo często osoba wynajmująca mieszkanie, stawia warunek zgodnie, z którym najemca musi znaleźć swojego następne przed rozwiązaniem umowy. Jest to bardzo ciekawa opcja, jednak bardzo często trudno znaleźć, kogoś na swoje miejsce. Nie mając doświadczenia ciężko sprostać temu zadaniu. Ponadto najemca często nie ma czasu.

W innym przypadku wynajmujący może zażądać odświeżenia lokalu przed opuszczeniem. Konieczne może się okazać odmalowanie i przeprowadzenie szybkiego remontu.

Rozwiązanie umowy najmu za pośrednictwem stron nie jest najprostszym zadaniem, zwłaszcza kiedy nie ma zgody jednej ze stron. Warto jednak pamiętać o tym, że umowa najmu, może zostać wypowiedziana, tylko wtedy, kiedy najemca i wynajmujący zaznaczyli taką możliwość podczas spisywania umowy. W przeciwnym razie jedynym rozwiązaniem wcześniejszego rozwiązania umowy, jest właśnie wypracowanie porozumienia stron. Tak czy tak, warto dokładnie zapoznać się z dokumentami, które się podpisuje, aby nie spotkać się potem z przykrą niespodzianką.

Bibliografia:

https://rynekmieszkaniowy.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-wraz-z-gotowym-wzorem-do-pobrania/
https://www.terazbiznes.pl/news/5762/wzory-wypowiedzenia-umowy-najmu-okazjonalnego