termin-wyplaty-odszkodowania
Źródło: Materiał Partnera

Każdemu z nas może przydarzyć się stłuczka czy wypadek. Jeżeli jesteśmy poszkodowanymi, to ubiegamy się o odszkodowanie. Czas, w jakim towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek je wypłacić jest ściśle określony. W jakich sytuacjach może dojść do jego wydłużenia? Zapraszamy do czytania!

Kiedy powinna nastąpić wypłata odszkodowania?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówią, że w przypadku OC, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu złożenia zawiadomienia o szkodzie. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w przypadku których wypłata odszkodowanie może nastąpić później, jak:

  • w trakcie likwidacji szkody pojawiły się problemy w związku z wydaniem decyzji przez ubezpieczyciela,
  • 30 dni to za krótki okres na wyjaśnienie skomplikowanych okoliczności,
  • toczy się postępowanie karne bądź cywilne.

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty odszkodowania z AC. W tym przypadku ubezpieczyciele są objęci przepisami Kodeksu cywilnego. Według niego, mają oni 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody.

Przyczyny nie wypłacenia odszkodowania w terminie

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wydłużyć termin na wypłatę odszkodowanie, jednak musi mieć ku temu konkretne powody. Najczęściej dotyczy to skomplikowanych sytuacji. Jeżeli jakaś sprawa wymaga wyjaśnień, jednak nie można podjąć decyzji w ciągu 30 dni, to ubezpieczyciel może przedłużyć termin wypłaty, jednak musi się kierować określonymi wytycznymi:

  • ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanemu bezsporną część odszkodowania,
  • ubezpieczyciel powinien podjąć decyzję dotyczącą odszkodowania w ciągu maksymalnie 14-90 dni,
  • w ciągu maksymalnie 30 dni ubezpieczyciel powinien pisemnie poinformować poszkodowanego o terminie wypłaty świadczenia.

Bezsporna kwota odszkodowaniaco to takiego?

Bezsporna suma odszkodowania jest kwotą, którą otrzymuje osoba pokrzywdzona, niezależnie od dalszych kroków, jakie podejmie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie to może on zostać ukarany?

Jeżeli dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie dotrzyma terminu wypłaty odszkodowania, to Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć odpowiednią karę. Firmie ubezpieczeniowej grozi kara do 20 milionów złotych bądź w wysokości 0,5% wszystkich składek ubezpieczeniowych, jakie zostały zakupione przez klientów w ostatnim roku. Członkowi zarządu firmy natomiast, może grozić kara do 3 milionów złotych.

Warto również zaznaczyć, że zwłoka z wypłatą odszkodowania wiążę się z naliczaniem odsetek.

Pozwól, aby zgłoszeniem szkody zajęli się najlepsi!

Grupa Kocpol to serwis napraw powypadkowych. Pracują tam doświadczeni specjaliści, którzy wyróżniają się nie tylko wieloletnim stażem, ale również dokładnością, precyzją, terminowością czy elastyczną i dobrą komunikacją. Z nimi możesz łatwo i sprawnie zgłosić szkodę komunikacyjną. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz OC/AC i dołączysz do niego zdjęcia szkody. W ciągu 24 godzin, specjaliści z Grupy Kocpol rozpoczną w Twoim imieniu procedurę zgłaszania szkody do Twojego ubezpieczyciela!

Pełną ofertę znajdą Państwo pod adresem: https://grupakocpol.pl/uslugi/