Rezerwacja mieszkania

Jeśli klientowi spodobało się dane mieszkanie, podjęcie decyzji o kupnie to kwestia czasu. Nie mniej jednak, często potrzebuje on chwili na podpisanie ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Wobec tego, warto takie mieszkanie zarezerwować spisując umowę rezerwacyjną. Jest to swoista gwarancja na wstępną rezerwację mieszkania, szczególnie jeśli jest ono wyjątkowo atrakcyjne. Dzięki niej klient ma pewność, że przed określony czas, nieruchomość nie zostanie sprzedana komuś innemu. Co warto wiedzieć o umowie rezerwacyjnej mieszkania?

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna mieszkania jest dokumentem, w którym strona sprzedająca, zobowiązuje się do zarezerwowania danej nieruchomości na rzecz osoby zainteresowanej. Oznacza to, że oferta zostaje chwilowo wyłączona ze sprzedaży. Okres w którym nieruchomość- mieszkanie, lokal czy dom jednorodzinny są zarezerwowane, to okres w którym kupujący ma możliwość zweryfikowania swojej zdolności kredytowej, a także rozważyć wady i zalety zakupu danej nieruchomości, przed podjęciem ostatecznej decyzji. Klient dokonujący rezerwacji, czyli wyrażający zainteresowanie kupnem danej nieruchomości, musi liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty rezerwacyjnej. Często nie podlega ona zwrotowi i stanowi swoiste wynagrodzenie dla sprzedającego, za wyłączenie na jakiś czas oferty ze sprzedaży.

Należy również wiedzieć, że Kodeks cywilny nie reguluje zasad umowy rezerwacyjnej. Jest ona zawierana na zasadzie swobody umów. Oczywiście, dokument ten daje kupującemu bezwzględne korzyści. Klient w każdym momencie może się z tego zakupu wycofać, gdyż nie została podpisana główna umowa sprzedaży. Dzięki umowie rezerwacyjnej klient będzie miał jednak pewność, że dane mieszkanie nie zostanie sprzedane, przed podjęciem przez niego finalnej decyzji.

Rodzaje umów rezerwacyjnych

Można wyróżnić dwa rodzaje umów rezerwacyjnych:

  • umowa rezerwacyjna zwykła
  • umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

W pierwszym przypadku, mamy do czynienia z klasyczną umową rezerwacyjną. Oznacza ona, że klient dokonuje jedynie rezerwacji danej nieruchomości i w każdym, dogodnym dla niego momencie może się z niej wycofać. Tego typu umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje żadnej ze stron- ani klienta, ani sprzedającego, do tego by podpisać właściwą umowę. Ze względu na to, że dokument ten nie jest uregulowany w Kodeksie cywilnym, nie obowiązuje jeden, klasyczny wzór zwykłej umowy rezerwacyjnej mieszkania. Nie mniej jednak powinna ona zawierać następujące elementy:

  • dane dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie obu stron, w tym seria i numer dowodu tożsamości.
  • szczegóły dotyczące przedmiotu rezerwacji
  • czas trwania rezerwacji, a także sposób jego liczenia
  • cenę nieruchomości, a także kwotę opłaty rezerwacyjnej lub zadatku wpłaconego przez klienta
  • termin zawarcia umowy
  • oświadczenie właściciela lokalu o jego stanie technicznym
  • datę i miejsce zawarcia zwykłej umowy rezerwacyjnej

Drugim typem umowy jest umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej. Dokument ten różni się od poprzedniego tym, że zobowiązuje on do podpisania głównej umowy kupna nieruchomości. Stanowi on swoiste zabezpieczenie dla sprzedającego i kupującego, na wypadek gdyby któraś ze stron chciała uchylić się od zobowiązań.

Wzór umowy rezerwacyjnej

umowa rezerwacyjna mieszkania

Pobierz w formacie pdf i doc.

Wzory pochodzą z serwisu: www.uin.com.pl

Kiedy podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem?

Jeśli klient zdecydował  się na zakup mieszkania od dewelopera, to umowa rezerwacyjna jest dobrym rozwiązaniem. Dana nieruchomość, która zainteresowała kupującego może być niezwykle atrakcyjna i znajdować się w dogodnej lokalizacji, czym przyciągnie wielu kupujących. Rezerwacja da więc gwarancję, że mieszkanie przez pewien okres nie zostanie sprzedane, a sam kupujący nie poniesie żadnych konsekwencji jeśli zdecyduje się zmienić decyzję.

Oczywiście, w przypadku zwykłej umowy rezerwacyjnej, należy liczyć się z tym, że przepadnie zadatek rezerwacyjny. Przed podpisaniem takiej umowy, istnieje możliwość wyboru wpłaty zadatku lub zaliczki rezerwacyjnej. Warto wiedzieć, że w przypadku zaliczki, w momencie w którym klient wycofuje się z umowy rezerwacyjnej, nastąpi zwrot pełnej kwoty na konto osoby, która ją wpłaciła. W przypadku zadatku, który jest zabezpieczeniem dla sprzedającego, zgodnie z Kodeksem cywilnym, klient musi mieć na uwadze to, że wycofanie się z umowy, może skutkować zażądaniem przez dewelopera podwójnej wartości wpłaconej kwoty. Opłata rezerwacyjna przepada na korzyść dewelopera, jeśli to klient wycofa się z umowy i na korzyść klienta, w przypadku gdy wycofa się deweloper.