umowa przedwstępna

Zakup mieszkania to poważna decyzja, przed którą staje większość ludzi. To inwestycja, która ma wpływ nie tylko na kwestie finansowe, ale również na codzienne życie. Warto więc taki zakup dokładnie przeanalizować, aby nie popełnić błędów, których możemy w przyszłości żałować. Nieprzemyślany zakup mieszkania może wiązać się w najlepszym wypadku z niezbyt ciekawą okolicą, a w najgorszym – z problemami z uzyskaniem własności mieszkania.

Podstawową czynnością jest oczywiście sprawdzenie inwestycji na własne oczy. Warto sprawdzić lokal, który nas konkretnie interesuje pod względem jakości wykonania, ale również wybrać się na spacer po najbliższej okolicy. Poproszenie o dostęp do numeru ksiąg wieczystych i sprawdzenie ich to kolejny ważny krok do własnego M. Kiedy zdecydujemy, że wybrane przez nasz mieszkanie, odpowiada nam, należy spisać tzw. umowę przedwstępną.

 

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to pierwszy krok to uzyskania aktu notarialnego. Zazwyczaj spisywana jest w przypadku kupna mieszkania na kredyt. Jednak zdarza się, że kupując mieszkanie za gotówkę, również będziemy podpisywać takowy dokument. Do sytuacji takich należy m.in. zakup tzw. „dziury w ziemi”, czyli lokalu, który ma dopiero powstać. Umowa taka zobowiązuje do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Jest ona gwarantem, że wybrany przez nas lokal zostanie zarezerwowany na czas podany w umowie dla nas, a dla sprzedającego zabezpieczeniem, że nie rezerwujemy mieszkanie, którego zakupem nie jesteśmy zainteresowani.

Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna?

    1. Informacje o lokalu mieszkalnym.

Wśród nich najważniejsze to dokładne położenie (wraz z numerem działki), adres (wraz z numerem mieszkania, powierzchnia użytkowa mieszkania, ustalona cena za całkowity metraż, a także stan, jaki ma obowiązywać przy odebraniu kluczy.

    1. Informacje osobowe o kupującym i sprzedającym.

Jeśli zarówno kupujący, jak i sprzedający są osobami fizycznymi należy podać wszelkie dane zgodne z tymi podanymi w dowodzie, czyli imię lub imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz pesel. W przypadku jeśli umowę podpisujemy z firmą, należy uwzględnić nazwę firmy, jej adres, nip oraz regon.

    1. Termin obowiązywania umowy przedwstępnej.

W umowie warto, chociaż nie jest to koniecznie zawrzeć maksymalny termin do którego obowiązywać ma umowa, tudzież, ostateczny termin podpisania właściwej umowy kupna – sprzedaży.

  1. Informacje o wpłaconej zaliczce/zadatku.

Podpisując umowę przedwstępną podmiot sprzedający zazwyczaj wymaga wpłaty zaliczki/zadatku na poczet przyszłego mieszkania.

Wzory umowy kupna – sprzedaży mieszkania i szersze omówienie:

umowa przedwstepna wzor

https://rynekmieszkaniowy.pl/przygotowanie-umowy-przedwstepnej-sprzedazy-mieszkania-co-musi-w-niej-byc/ – do pobrania wzór w formacie doc i pdf.

 

Zaliczka czy zadatek?

Główną różnicą między zaliczką, a zadatkiem jest fakt, że zaliczka jest zwrotna, a zadatek nie. Zazwyczaj stosowaną formą podczas podpisywania umowy przedwstępnej jest wpłata zaliczki. W zależności od sprzedającego kwota ta może być różna, natomiast zazwyczaj jest to kilka tysięcy złotych. Częstym zapisem jest taki, który mówi o zwrocie wpłaconej zaliczki przy negatywnej decyzji kredytowej.

Czy umowa przedwstępna jest niezbędna?

W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, umowa przedwstępna zakupu mieszkania jest jednym z dokumentów wymaganych przez bank. Dla instytucji bankowych taka umowa jest zabezpieczeniem, że zaciągany przez nas kredyt jest celowy – na zakup konkretnej nieruchomości.

Ile kosztuje zawarcie umowy przedwstępnej?

Umowa przedwstępna jest darmowa, gdy zawierana jest między stronami jako umowa cywilno-prawna. Inaczej ma się sprawa, jeśli decydujemy się na podpisanie jej w obecności notariusza. Wówczas koszt jej zawarcia wynosi około 100 zł. W przypadku podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, koszty wzrosną. Zawarcie umowy przedwstępnej w obecności notariusza nie jest konieczne, jest ono jednak pomocne w przypadku dochodzenia roszczeń.

Czy umowę przedwstępną można rozwiązać?

Zazwyczaj rozwiązanie umowy przedwstępnej wiąże się z utratą zaliczki, jaką wpłaciliśmy na poczet mieszkania. Zawsze jednak można zerwać umowę, kiedy obie strony się porozumieją i zgodzą.