pokój

Wynajem pokoju obecnie jest jedną z popularniejszych form najmu, szczególnie wśród osób, które chcą znacznie zniwelować koszty utrzymania. Najem pokoju odbywa się jednak na podobnych zasadach, jak najem mieszkania czy innego lokalu użytkowego. Oznacza to nic innego, jak to, że musi zostać sporządzona odpowiednia umowa, która zarówno właściciela jak i wynajmującego może ustrzec przed wieloma problemami. Po co podpisywać więc umowę i co musi się w niej zawrzeć?

Umowa najmu pokoju- po co ją podpisywać?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy najem pokoju musi być zakończony podpisaniem umowy. Odpowiedź może być tylko jedna i jest ona twierdząca. Otóż każde zobowiązanie względem wynajmującego i na odwrót powinno być odpowiednio udokumentowane. Tego typu umowa oczywiście ma moc prawną, jeśli została ona zawarta poprawnie. Z drugiej strony, nie ma jednoznacznego obowiązku zawierania takiego zobowiązania na piśmie. Jednak doświadczenie mówi, że nie warto z tego rezygnować. Po pierwsze każda umowa ma na celu zabezpieczenie interesów zarówno wynajmującego jak i najmującego pokój, a także może stanowić potwierdzenie wcześniejszych ustnych ustaleń. Jednak z góry obie strony mogą założyć, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, gdyż obie strony już po pierwszym spotkaniu uważają się za godne zaufania. Niestety, należy się zabezpieczyć w razie nieprzewidzianych wypadków i nieoczekiwanych okoliczności. Obie strony powinny zatem wziąć pod uwagę również negatywne scenariusze, które podczas długiego okresu najmu, mogą się wydarzyć. Umowa stanowi więc potwierdzenie zobowiązań, a także akceptację warunków. Jest to więc swoiste zabezpieczenie, w którym obie strony zobowiązują się do przestrzegania ustalonych ustnie zasad i reguł.

Co powinna zawierać umowa najmu pokoju?

Umowa najmu pokoju jest dokumentem, który by zyskał odpowiednią moc prawną, musi zostać odpowiednio sporządzony. Co więc powinna ona zwierać?. Oto niezbędne punkty:

 • data oraz miejsce w którym umowa została zawarta
 • dane osobowe obu stron- zarówno najemcy jak i wynajmującego pokój
 • informacje o wynajmowanym pokoju- czyli jego stan techniczny, a także wyposażenie jakie pozostawia właściciel
 • informacje o całym mieszkaniu- czyli z czego i w jaki sposób jeszcze może korzystać wynajmujący
 • okres najmu
 • data i miejsce, w którym pokój zostanie ponownie przekazany właścicielowi
 • wysokość czynszu oraz informacja o tym, którego dnia opłata powinna być uiszczona.
 • określenie sposobu, w jaki płatności będą dokonywane, czyli czy będzie to przelew bankowy, czy inna forma płatności
 • informacje o dodatkowych opłatach eksploatacyjnych
 • informacje o konsekwencjach w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy
 • okres w którym umowa może zostać wypowiedziana
 • informacja o kaucji
 • podpisy obu stron

Tak sporządzona umowa, stanowi niepodważalny dowód na to, że obie strony zgodziły się zaakceptować warunki, a także postępować zgodnie ze wcześniejszymi ustnymi ustaleniami. W Internecie istnieje też wiele darmowych wzorów, jednak przed pobraniem, upewnijmy się, że zawiera on wszystkie niezbędne elementy.

Wzory umowy najmu pokoju

umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju w formacie doc i w formacie pdf
Źródło: Wzorydokumentow24.pl

 

Załączniki do umowy najmu pokoju

Nie można zapominać, że przy podpisywaniu umowy najmu pokoju, niezbędne są dwa załączniki. Pierwszy z nich to protokół zdawczo odbiorczy mieszkania. To dokument potwierdzający przekazanie najemcy kluczy, a także gwarantujący ich zwrot. Oczywiście opisane jest w nim całe pozostawione w mieszkaniu wyposażenie, stan liczników do ewentualnego rozliczenia, a także ilość przekazanych kompletów kluczy. W protokole znaleźć się powinny także informacje o uszkodzeniach czy zabrudzeniach, które znajdują się w pokoju. Na sam koniec wówczas będzie można porównać na podstawie protokołu stan przed wynajmem, a także tuż po nim i w razie potrzeby, wyciągnąć konsekwencje. Sam w sobie protokół jest niezwykle prosty w przygotowaniu, a jedyne o czym należy pamiętać, to skrupulatne opisanie stanu pokoju, łącznie z meblami i stanem podłogi, a także ścian. Drugim niezbędnym załącznikiem jest regulamin. Oczywiście pewne kwestie poruszone są już w samej umowie najmu pokoju, jednak regulamin powinien je doprecyzować, a także znacznie rozszerzyć. W regulaminie powinny się znaleźć między innymi regulacje dotyczące min. zakazu palenia tytoniu, czy obowiązek zachowania ciszy nocnej. Warto w nim także zawrzeć ustalenia, dotyczące części wspólnych mieszkania.

Opracowane na podstawie:

studiowac.pl
mieszkanicznik.org.pl