b2b

Coraz częściej, w ofertach o prace, jako forma zatrudnienia widnieje zapis- „umowa B2B”. Wielu z nas zastanawia się, na czym polega ten specyficzny rodzaj zatrudnienia. Przecież wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnych umów o pracę. Jednak kontrakt B2B cieszy się coraz większą popularnością, chociażby ze względu na obniżenie kosztów zatrudnienia, po stronie pracodawcy. Mimo wszystko jest to stosunkowo niedawno wprowadzone rozwiązanie. Czym jest umowa B2B i co powinniśmy o niej wiedzieć?.

Co to jest umowa B2B?

Umowa B2B z języka angielskiego: business to business, to umowa partnerska zawierana pomiędzy dwoma firmami. Innymi słowy to współpraca biznesowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Jak możemy przeczytać na stronie biznes.gov.pl, umowę taką możemy zawrzeć na podstawie swobody umów. Jednak kontrakt B2B, musi posiadać elementy, które odróżnią go, od tradycyjnej umowy o pracę. W związku z tym, nie może zawrzeć się w nim zapis o:

  • czasie ani miejscu wykonywanych usług
  • kierownictwie nad wykonywanymi usługami
  • przywilejach wynikających z podjęcia zatrudnienia, np. informacje o urlopie wypoczynkowym.

Samozatrudnienie na podstawie umowy B2B

Decydując się na podjęcie zatrudnienia na jej podstawie, oświadczamy tym samym, że posiadamy własną działalność. Tylko i wyłącznie wtedy, możemy zawrzeć zawrzeć umowę z innym podmiotem gospodarczym. Pamiętajmy, że własną firmę, może założyć dosłownie każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także posiada obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. To jednak nie wszystko. Do podpisania kontraktu B2B, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • rodzaj pracy, nie może świadczyć o nawiązaniu stosunku pracy- co to oznacza w praktyce?. Pracodawca nie ma prawa wymagać wykonania określonej działalności pod jego nadzorem.
  • nie może zostać narzucony czas i miejsce odnośnie wykonywanej pracy

Pamiętajmy też, że jest to inaczej nazywana umowa partnerska, umowa o współpracy między nami, a innym podmiotem gospodarczym. Oznacza to, że obie strony kontraktu pracują na równych zasadach.

Umowa B2B- kodeks pracy i jej regulacje

Jak już wspomniane zostało, kontrakt B2B jest specyficznym rodzajem zatrudnienia. Jego warunki i sposoby zawarcia nie są regulowane prawnie przez kodeks pracy, ale przez kodeks cywilny. Oznacza to, że w kodeksie pracy nie istnieje zapis, odnośnie tego typu kontraktów. Co więc jest podstawą do zawarcia tego typu umowy?. Według strony biznes.gov.pl, zasady B2B reguluje ustawa o swobodzie umów oraz przepisy kodeksu cywilnego. W tym wypadku, podobnie jak np. umowa zlecenie czy o dzieło, kontrakt B2B może zostać stworzony od podstaw, a następnie odpowiednio modyfikowany. Równocześnie jego podpisanie jest gwarancją nawiązania współpracy. Kolejną ważną kwestią, przy tego rodzaju kontraktach, jest brak pracowniczych przywilejów. W umowie nie mamy co liczyć więc, na zapisy o urlopach i dniach wolnych. Pamiętajmy, zasady reguluje tu kodeks cywilny, więc w zasadzie możemy wpisać wszystko, na co zgodzą się obie strony, jednakże B2B musi różnić się od umowy o pracę, zatem zapis o pracowniczych przywilejach, nie ma prawa się na nim pojawić. Nie oznacza to jednak, że musimy pracować bez dnia wolnego. Oczywiście możemy wziąć sobie dzień lub dwa przerwy, jednak musimy liczyć się z tym, że nie dostaniemy za ten okres zapłaty. Weźmy pod uwagę też, że w ramach tej umowy sami musimy przewidzieć niezbędne koszty. Musimy płacić składki ubezpieczeniowe czy sami kupujemy sobie niezbędne do pracy narzędzia. Warto wziąć to pod uwagę, przy ustalaniu wynagrodzenia.

Samozatrudnienie na podstawie B2B, a kwestie podatkowe

Nie trudno się domyśleć, że skoro składki ubezpieczeniowe spadają na nas, to wszelkie inne koszty prowadzenia działalności gospodarczej również. Kontrakt B2B to samozatrudnienie, co oznacza, że o większość kwestii musimy zadbać sami. Naszym obowiązkiem jest więc rozliczanie podatków, zarówno VAT jak i podatku dochodowego. Na pierwszy rzut oka, może to brzmieć przerażająco, szczególnie dla początkujących. Jednak ma to swoje zalety. Pierwszą i najważniejszą jest to, że możemy odliczyć od dochodu koszty prowadzenia firmy, czyli np. rachunek za Internet, telefon czy prąd. Oznacza to, że nasze dochody teoretycznie zmniejszą się, przez co zmniejszeniu ulegną również składki. Drugą ważną kwestią jest to, że sami mamy możliwość wyboru rodzaju opodatkowania. Wybierać możemy pomiędzy:

  • skalą podatkową 18% lub 32%- najprościej rzecz ujmując stopa 18% jest dla przedsiębiorców, których dochód nie przekroczył 85528 zł w ciągu roku. Jeśli jednak nasz dochód wyniósł więcej, musimy pogodzić się z 32% podatku.
  • podatkiem liniowym- wynosi on 19% i jest stały. Oznacza to, że nie zmieni się w zależności od osiąganych dochodów.
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych- ten rodzaj jest zarezerwowany dla osób, których dochody w skali roku mieszczą się w 250 tysiącach euro.
  • karą podatkową- jednak to jest dostępne tylko dla niektórych typów podatników.

Także wzięcie odpowiedzialności za rozliczenie podatku, nie musi być takie straszne. Mamy dość szeroki wybór rodzajów opodatkowania, a także możliwość odliczenia od dochodów, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontrakt B2B tylko z jedną firmą?

Czy kontraktem B2B możemy związać się z tylko jedną firmą?. Nic bardziej mylnego, tego typu umowa nie ogranicza nas, co do współpracy z większą ilością firm. Jedynym limitem, może być tu tylko nasz zasób sił i energii, a także czas, który będziemy musieli skutecznie podzielić, pomiędzy kilka podmiotów. Nie ma więc przeszkody, na drodze do realizowania zleceń z kilku firm jednocześnie. Dodatkowo, wiążąc się umową B2B, nie zamykamy sobie drogi do podjęcia pracy np. na umowę zlecenie, czy nawet umowę o pracę. Jedyne co musimy sprawdzić, to zapis naszego kontraktu. Może znajdować się tam adnotacja, dotycząca pracy u konkurencyjnych podmiotów. Jeśli na naszej umowie B2B widnieje taki zapis, oznacza to, że nie możemy wykonywać takich samych działań, dla innego podmiotu gospodarczego.

Jak przebiega rozwiązanie kontraktu B2B?

Najprościej mówiąc, kontrakt ustaje wraz w wykonaniem określonych zadań, albo ustaje w wyniku nadejścia terminu określonego w umowie. Czy istnieje zatem możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy B2B?. Oczywiście, że tak. Najczęściej można tego dokonać, w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy stronami umowy. Zaznaczyć tu należy, że możemy rozwiązać kontrakt w trybie natychmiastowym, ale także z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia- jeśli takowy został ustalony w zapisach kontraktu. Kolejnym sposobem na rozwiązanie tego typu zobowiązania, jest niedopełnienie obowiązków przez jedną ze stron. Na czym to dokładnie polega?. Może zaistnieć sytuacja, że zleceniobiorca spóźnił się z realizacją zadania, zleceniodawca spóźnił się z wypłata wynagrodzenia, czy jedna ze stron wykonuje swoje obowiązki w niewłaściwy sposób, daje to więc podstawy, obu stronom, do rozwiązania istniejącej umowy B2B. Pamiętajmy, że te sytuacje negatywnie wpływają na stosunek pracy, więc by się zabezpieczyć, możemy w kontrakcie zawrzeć odpowiedni zapis, odnośnie kar, za niedotrzymanie np. terminów.