szkolenia menadzerskie
Foto: pexels.com Materiał Partnera

Szkolenia menadżerskie to bardzo przydatne narzędzie biznesowe. Dzięki nim możesz w prosty sposób wyposażyć swojego menadżera w pakiet dodatkowych umiejętności i kompetencji. To z kolei wpłynie korzystnie na zwiększenie efektywności Twoich pracowników, jak również ich zaangażowanie w rozwój firmy.

Dobrze przygotowany menadżer ma ogromny wpływ na motywację pozostałych pracowników. Im jest skuteczniejszy, tym podległy mu zespół staje się wydajniejszy i chętniej podejmuje wysiłki, by zrealizować postawiony przed nim cel. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto inwestować w szkolenia menadżerskie dla firm. Dowiedz się również, jakie elementy składają się na dobre szkolenie menadżerskie. Poznaj miejsce, które skupia najlepszą kadrę szkoleniowców.

Co cechuje dobre szkolenia menedżerskie?

Na rynku nie brakuje ofert szkoleń dla menadżerów. Możesz wybierać nie tylko między ich tematyką, ale także formami. Dostępne są zarówno szkolenia online, jak i szkolenia stacjonarne. Masz też do wyboru bardziej zindywidualizowane szkolenia zamknięte, jak i bardziej uniwersalne szkolenia otwarte. Z jednej strony daje Ci to sporą dowolność wyboru. Z drugiej stwarza problem, co do wyboru najskuteczniejszego kursu. Zobacz, jakie elementy wyróżniają dobre szkolenia menadżerskie.

1. Dobre szkolenie menadżerskie to takie, które jest ściśle dopasowane do potrzeb uczestnika.

Zanim wyślesz menadżera na szkolenie, dokonaj starannej oceny tego:

  • w jakim obszarze jego kompetencji potrzebne jest mu wsparcie;

  • jakich nowych kompetencji potrzebuje, by być skuteczniejszy w swoim działaniu;

  • jakie są jego osobiste potrzeby rozwojowe.

2. Dobre szkolenie dla menadżerów powinno być prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Najbardziej profesjonalną kadrę stanowią trenerzy, którzy sami obejmowali stanowiska menadżerskie różnych szczebli. Dzięki temu wiedza, jaką będą przekazywali w trakcie kursu, jest poparta ich własnym doświadczeniem i tym samym staje się bardziej cenna i przydatna.

3. Dobre szkolenie menadżerskie to takie, które gwarantuje komfortowe warunki, w jakich się odbywa.

Dobre szkolenia powinny być dostępne w różnych trybach, czyli jako szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online. Tym sposobem osoby spoza miasta, w którym organizowany jest dany kurs, również będą mogły w nim uczestniczyć bez konieczności dojazdu.

4. Dobre szkolenie dla menadżera powinno również nawiązywać tematyką do obowiązujących trendów.

Dzięki zdobytej w tym zakresie wiedzy, będzie on mógł wdrażać innowacyjne rozwiązania, a tym samym realnie przyczyniać się do sukcesu firmy.

Jakich obszarów dotyczą szkolenia menedżerskie?

Profesjonalne szkolenia dla kadry menadżerskiej mają na celu wyposażenie osób, które będą pełniły tę funkcję w najbardziej przydatne kompetencje. Powinny więc obejmować swoim zakresem obszary związane z głównymi filarami stanowiska menadżera, czyli:

Zarządzanie zespołem

Budowanie sprawnie działającego zespołu, motywowanie i angażowanie to ważna umiejętność w pracy menadżera każdego szczebla. Celem szkolenia w tym zakresie jest dostarczenie uczestnikom narzędzi, które im to ułatwią. Menadżer nabywa na nich również wiedzę dotyczącą konkretnych stylów zarządzania.

Komunikacja

Dobry menadżer musi posiadać umiejętności związane z komunikacją werbalną i niewerbalną. Musi być dobrym słuchaczem. Szkolenia pozwolą mu rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie.

Komunikacja menadżerska to także szkolenia, których celem jest dostarczenie słuchaczowi cennej wiedzy na temat mechanizmów zachowań ludzkich oraz zapoznają go z najważniejszymi elementami skutecznej komunikacji.

Organizacja i delegowanie zadań

Opanowanie wiedzy z tej dziedziny pozwoli menadżerowi stać się jeszcze bardziej skutecznym. Dobre szkolenia w tym zakresie dotyczą takich elementów, jak organizacja czasu pracy własnej i całego zespołu, umiejętność planowania i nadawania priorytetów poszczególnym zadaniom, optymalizacja planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymują również niezbędne kompetencje cyfrowe, dzięki, którym organizacja i planowanie stają się jeszcze łatwiejsze i sprawniejsze.

Szkolenia dla kadry zarządzającej i menedżerów – tak powinno się szkolić liderów

Dobry menadżer to osoba, która potrafi działać sprawnie i skutecznie w każdych okolicznościach – nierzadko pod presją czasu. Powinien dysponować szeroką paletą umiejętności i kompetencji, dzięki którym nie tylko on, ale przede wszystkim jego zespół będą w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom. Od tego bowiem często zależy przyszłość firmy, a przede wszystkim jej bezkonkurencyjność.

Jedynie dobre przygotowanie oraz możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji czy kompetencji są w stanie dostarczyć menadżerom odpowiednie narzędzia. Właśnie dlatego coraz więcej firm inwestuje w dobre szkolenia menadżerskie, nawiązując współpracę ze sprawdzonymi i wyspecjalizowanymi ośrodkami szkoleniowymi, takimi jak Certes. Przygotowane dla kadry zarządzającej i menadżerów szkolenia wyposażają uczestników w niezbędny pakiet wiedzy dotyczącej takich istotnych dziedzin, jak budowanie wizerunku lidera, style przywództwa, skuteczne zarządzanie zespołami, przewodzenie zmianą, sztuka komunikacji we wszystkich rolach, jakie będzie pełnił lider.

Podejmując współpracę z firmą Certes, zyskasz doskonale wyszkolonych liderów, a Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna. Czy warto? Na to pytanie odpowiedz sobie sam.