Protokół zdawczo odbiorczy lokalu

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, jest niezwykle istotną kwestią, o której powinny pamiętać obie strony, zarówno kupujący jak i sprzedający lokal. Jest to jeden z ostatnich etapów sprzedaży nieruchomości, nie mniej jednak to kwestia natury formalnej. Protokół zdawczo-odbiorczy pomoże nam uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji związanych z przekazywaniem lokalu. Co, zarówno nabywca jak i sprzedający, wiedzieć o nim powinni?.

Czym właściwie jest protokół zdawczo odbiorczy?

Wiadomo już, że sprzedaż nieruchomości dzieli się na wiele etapów. Sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego może być więc zwieńczeniem naszych dotychczasowych starań. Jest to kwestia, o której warto pamiętać. Jak może się później okazać, zaoszczędzimy dzięki niemu nie tylko nerwów, ale także problemów i ewentualnych roszczeń ze strony kupującego. Protokół ten możemy spisać dosłownie na każdym etapie sprzedaży danego lokalu, jednak moment w którym zdecydujemy się na jego przygotowanie ma ogromne znaczenie. Wpłynie to znacznie na to, co możemy w nim zawrzeć. Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu nie jest obowiązkowy, o czym również musimy pamiętać, jednak jego przygotowanie nie zajmie nam dużo czasu, a sprawi, że zaoszczędzimy sobie ewentualnych nerwów w późniejszym czasie. Jeśli strony chcą odpowiednio zabezpieczyć transakcję, zarówno w zakresie elementów wyposażenia, a także innych przedmiotów, które kupujący zdecydował się pozostawić, warto poświęcić chwilę na spisanie tego dokumentu. Protokół ten przygotowujemy także po to, by mimo obietnic pozostawienia pewnego wyposażenia, sprzedający nie oddał nam lokalu w tzw. stanie surowym. Sporządzony na piśmie, po zawarciu umowy, to dokument, który potwierdza także wydanie lokalu i kluczy do niego, a także zapewnia o aktualnym stanie liczników i rozliczeń.

Dlaczego powinniśmy sporządzić protokół zdawczo odbiorczy?

Jest to jeden z istotniejszych dokumentów, który stanowi niepodważalny dowód, że ustalenia zawarte w umowie kupna-sprzedaży są zgodne ze stanem faktycznym.. Oprócz tego, że potwierdza on sam fakt przekazania lokalu, opisuje również jego ogólny stan, pozostawione wyposażenie, a także stan liczników. Przyda się on zarówno nabywcy jak i kupującemu. W pierwszym przypadku, na jego podstawie nabywca ma prawo do roszczeń, jeśli stan faktyczny lokalu nie odpowiada zapiskom w umowie, w drugim- kupujący może się przed ewentualnymi roszczeniami zabezpieczyć.

Jak prawidłowo powinniśmy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Ciężko podać jedną, właściwą formę protokołu zdawczo odbiorczego. Będzie się on różnił w zależności od lokalu i jego przeznaczenia. Wzór jakim możemy się posiłkować znajdziemy tutaj: protokół zdawczo-odbiorczy. Jednak jest kilka istotnych kwestii, o których powinniśmy pamiętać:

  • zawsze należy sporządzić go w dwóch egzemplarzach, na samym początku podając informację, o tym kto go sporządza i po co.
  • musimy określić, jakiej nieruchomości on dotyczy.
  • należy również wskazać na odpowiedni akt notarialny lub umowę, która dotyczy kupna i sprzedaży nieruchomości- jeśli zdecydowaliśmy się go sporządzić po zawarciu umowy.
  • zawsze podajemy dokładną datę i miejsce jego sporządzenia, a także zostawiamy miejsce na podpisy.
  • precyzyjnym i dokładnym opisaniu stanu technicznego lokalu.
  • zawieramy w nim ilości kompletów kluczy, które zostały przekazane.
  • podajemy termin do kiedy ma zostać wpłacony czynsz oraz datę ostatniej wpłaty.
  • spisujemy wraz z detalami stanu liczników jak: gaz, woda i energia elektryczna. Najlepiej zrobić to w momencie przekazania mieszkania, co może stanowić podstawę do późniejszych rozliczeń.