kanaly dystrybucji

Dystrybucja to jeden z elementów marketingu, który odpowiada za przepływ produktu od producenta do konsumenta. W kontekście dystrybucji, kanał to ścieżka, jaką przebywa produkt od producenta do konsumenta. W zależności od strategii firmy, mogą istnieć różne rodzaje kanałów dystrybucji. W tym artykule omówione zostaną najważniejsze z nich.

Kanał bezpośredni

Kanał bezpośredni to taki, w którym firma sprzedaje swoje produkty bezpośrednio do konsumenta, bez pośredników. Oznacza to, że firma ma pełną kontrolę nad procesem dystrybucji i może wprowadzać zmiany w każdym momencie. Kanał bezpośredni może być stosowany w różnych branżach, takich jak np. sprzedaż przez internet, sprzedaż bezpośrednia lub telemarketing.

Zaletą kanału bezpośredniego jest fakt, że firma ma pełną kontrolę nad procesem dystrybucji, a także nad kosztami. Może skupić się na bezpośredniej komunikacji z klientem i dostarczeniu mu wysokiej jakości produktu. Wadą jest jednak to, że kanał bezpośredni wymaga znacznych nakładów finansowych, ponieważ firma musi stworzyć i utrzymać własne zaplecze dystrybucyjne.

Kanał pośredni

Kanał pośredni to taki, w którym produkt jest sprzedawany poprzez pośredników. W zależności od rodzaju pośrednika, można wyróżnić różne rodzaje kanałów pośrednich, takie jak np. hurtownia, dystrybutor, dealer czy agenci.

Zaletą kanału pośredniego jest fakt, że firma nie musi ponosić wysokich kosztów związanych z utrzymywaniem własnego zaplecza dystrybucyjnego. Co więcej, pośrednik może również pełnić rolę doradcy dla klienta i pomóc mu w wyborze produktu. Wadą kanału pośredniego jest jednak brak pełnej kontroli nad procesem dystrybucji oraz ryzyko, że pośrednik będzie promował produkty innych firm.

Kanał krótki i długi

Kanał krótki to taki, w którym produkt jest sprzedawany bezpośrednio od producenta do detalu. Oznacza to, że między producentem a detalem nie ma żadnych pośredników. Kanał krótki przede wszystkim stosowany jest w branży spożywczej, gdzie zwykle mamy do czynienia z jednym lub kilkoma pośrednikami, np. hurtowniami.

Kanał długi to taki, w którym produkt jest sprzedawany poprzez wielu pośredników. Kanał długi zwykle składa się z producenta, dystrybutora, hurtownika i detalu. Kanał długi jest stosowany w branżach, które wymagają znacznego nakładu finansowego na zaplecze dystrybucyjne oraz wtedy, gdy producenci potrzebują wsparcia w promocji i dystrybucji swoich produktów.

Kanał selektywny vs intensywny

Kanał selektywny to taki, w którym producent sprzedaje swoje produkty tylko wybranym pośrednikom lub w wybranych punktach sprzedaży. Kanał selektywny jest stosowany, gdy producent chce kontrolować image swojej marki i zwiększyć jej wartość. Dotyczy to przede wszystkim firm, których produkty są uznawane za ekskluzywne lub wysokiej jakości.

Kanał intensywny to taki, w którym producent sprzedaje swoje produkty w jak największej liczbie punktów sprzedaży, mających osiągalność dla konsumentów. Kanał intensywny jest stosowany w branżach, w których ważniejsze jest maksymalne dotarcie do klientów niż kontrola nad dystrybucją. Dotyczy to przede wszystkim produktów codziennego użytku, takich jak żywność, kosmetyki czy artykuły papiernicze.

Zobacz również: „Kanały dystrybucyjne i ich rodzaje” – Terazbiznes.pl

Wybór odpowiedniego kanału dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy na rynku. Musi on być dostosowany do charakteru produktu, branży oraz strategii marketingowej.
Należy również wziąć pod uwagę koszty oraz kontrolę nad procesem dystrybucji. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze kanału dystrybucji warto dokładnie przeanalizować rynek i określić swoje cele biznesowe.