profesjonalny przegląd instalacji elektrycznej
Źródło: Materiał Partnera

Każdy właściciel nieruchomości powinien być świadomy znaczenia regularnych przeglądów instalacji elektrycznej, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz przedłużenie żywotności systemów elektrycznych. Przegląd instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany nie tylko po wykryciu awarii lub niepoprawnej pracy, lecz również prewencyjnie. Taka kontrola powinna obejmować, między innymi, sprawdzenie stanu izolacji przewodów, weryfikację poprawnego działania urządzeń różnicowoprądowych, a także skuteczność uziemienia. Ale kiedy dokładnie taka kontrola powinna być wykonana? Zaleca się, aby przegląd instalacji elektrycznej był przeprowadzany co najmniej raz na pięć lat w budynkach mieszkalnych, a nawet częściej w obiektach użyteczności publicznej. W artykule eksperci dzielą się wskazówkami, jak prawidłowo przeprowadzić inspekcję instalacji elektrycznej, podając szczegółowy zakres działań kontrolnych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność systemów elektrycznych w domu czy firmie.

Jakie aspekty obejmuje profesjonalny przegląd instalacji elektrycznej?

Profesjonalny przegląd instalacji elektrycznej to kompleksowe sprawdzenie, które obejmuje zarówno wizualną kontrolę stanu, jak i techniczny pomiar komponentów systemu elektrycznego. W ramach inspekcji, specjalista wykonuje przegląd ochronników przepięć, stanu izolacji, ciągłości przewodów ochronnych, a także właściwości urządzeń ochrony różnicowoprądowej. Ważnym elementem jest również weryfikacja poprawności zabezpieczeń obwodów, jak i stanu zacisków, gniazdek oraz włączników.

Kontrola Wizualna

Pierwszym etapem jest kontrola wizualna, podczas której technik ocenia stan obudów, przewodów, gniazdek elektrycznych i szuka widocznych uszkodzeń lub nieprawidłowości, takich jak nieprawidłowo poprowadzone przewody, oznaki przegrzania, czy korozji elementów metalowych.

Pomiary Elektryczne

Następnie wykonuje się pomiary elektryczne, aby sprawdzić parametry pracy instalacji, zwykle przy użyciu specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Pomiary te obejmują weryfikację rezystancji izolacji i impedancji pętli, sprawdzanie skuteczności uziemienia, jak również badanie czasu działania urządzeń różnicowoprądowych.

Zapewnienie Bezpieczeństwa Użytkowników

Podczas przeglądów kładzie się duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Kontrole te mają na celu wykrycie wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogą prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru. Regularne przeglądy instalacji elektrycznej mogą znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zalecenia Ekspertów

Eksperci zalecają, aby przegląd instalacji elektrycznej był przeprowadzany okresowo, zwykle co 5 lat, lub kiedykolwiek dochodzi do zmiany w systemie elektrycznym budynku. Najlepiej, aby takie kontrole były przeprowadzane przez licencjonowanych pracowników mających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie elektryczności. Każda interwencja lub naprawa powinna być następnie odnotowana w dokumentacji technicznej obiektu.

Skontaktuj się z ekspertem – umówienie przeglądu instalacji elektrycznej

Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z zakresem i zasadami przeprowadzania przeglądu instalacji elektrycznej, kluczowe jest wyjaśnienie kiedy i jak skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą. Przegląd instalacji elektrycznej powinien być regularnie przeprowadzany, co najmniej raz na pięć lat lub częściej w przypadku instalacji podlegających intensywniejszemu użytkowaniu. W sytuacjach awaryjnych, takich jak problemy z przepięciami, zadania kontrolne powinny być powierzone niezwłocznie. Zaleca się korzystanie z oficjalnych kanałów komunikacji z odpowiednimi certyfikatami i kwalifikacjami do umówienia wizyty.

Kontakt z doświadczonym elektrykiem zapewnia, że inspekcja będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa. Na rynku istnieją różne metody weryfikacji kwalifikacji fachowców – można szukać w rejestrze członków stowarzyszeń zawodowych lub korzystać z platform agregujących specjalistów z ocenami i recenzjami klientów. Ważne jest, aby osoba przeprowadzająca inspekcję posiadała aktualne uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) lub inne równoważne kwalifikacje umożliwiające prawidłową ocenę stanu instalacji.

Przy umawianiu terminu wizyty korzystne jest przygotowanie wszelkich dostępnych schematów i dokumentacji technicznej instalacji, co znacząco ułatwi pracę specjalisty. Jednocześnie przed rozpoczęciem przeglądu, specjalista powinien zostać poinformowany o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach lub problemach z działaniem instalacji, co pozwoli na szczegółową diagnozę potencjalnych zagrożeń.

Zapewnij bezpieczeństwo swojego domu i bliskich, ucząc się kiedy i jak przeprowadzać kompleksowy przegląd instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: przegląd instalacji elektrycznej.