Biznes.it

Internetowy portal biznesu

Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży mieszkania

Zakup mieszkania to poważna decyzja, przed którą staje większość ludzi. To inwestycja, która ma wpływ nie tylko na kwestie finansowe, ale również na codzienne życie. Warto więc taki zakup dokładnie przeanalizować, aby nie popełnić błędów, których możemy w przyszłości żałować….

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Kwestie związane z najmem lokali mieszkalnych reguluje kodeks cywilny, który definiuje umowę najmu jako zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy (w tym przypadku lokalu mieszkalnego) do używania przez czas określony (lub nieokreślony), w zamian za opłacanie umówionego czynszu. Pomimo, że…

Protokół zdawczo odbiorczy lokalu

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, jest niezwykle istotną kwestią, o której powinny pamiętać obie strony, zarówno kupujący jak i sprzedający lokal. Jest to jeden z ostatnich etapów sprzedaży nieruchomości, nie mniej jednak to kwestia natury formalnej. Protokół zdawczo-odbiorczy pomoże nam uniknąć wielu…

Zasady przedłużenia umowy najmu

Umowa najmu jest najczęstszym ze stosunków prawnych zawieranych zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi. Jej treść powinna być dobrze przemyślana już na etapie podpisywania, zwłaszcza w sytuacji, gdy jej przedmiotem są rzeczy wartościowe. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień oraz dla…

Wzory rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron

Jeżeli obie strony zgodnie wykazują wolę rozwiązania umowy najmu przed upływem czasu określonego w umowie, możliwe jest jej rozwiązanie. Należy jednak zrobić to w sposób zgodny z prawem, pełny i całkowicie bezpieczny. Warto wiedzieć jak tego dokonać i w jaki…

Najem okazjonalny i kwestie prawne

Z możliwości najmu okazjonalnego korzysta coraz więcej osób, co wskazuje na to, że taka forma najmu znajduje coraz więcej chętnych. Po początkowej nieufności, że tego rodzaju opcja umowy między stronami zabezpiecza tylko jedną stronę również poszukujący mieszkań na wynajem chętnie…

Omówienie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego wraz z wzorem umowy

Właściciele lokali, jeżeli mają taką chęć, mogą oddać je w użytkowanie innej osobie bez pobierania za to żadnych pieniędzy. Wówczas mamy do czynienia z tak zwanym użyczeniem. Warto spisać wtedy odpowiednią umowę – użyczenia lokalu. Czym jest dokładnie taka umowa?…

Ekspektatywa – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Prawo spółdzielcze często wspomina o pojęciu ekspektatywy. Jednak nie zawsze do końca mamy świadomość, co dokładnie oznacza to słowo, które jest zapożyczeniem z łaciny. Najczęściej jest to określenie towarzyszące prawu odrębnej własności lokalu. Co powinniśmy wiedzieć o ekspektatywie? Jakie są…