projekt
Źródło: Materiał Partnera

Pracujesz jako projekt menager? A może prywatnie lubisz realizować różnego rodzaju projekty, wymagające sprawnego zarządzania? Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, interesuje cię zarządzanie projektami, to poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą ci w osiąganiu stawianych sobie celów, przy jednoczesnym zadowoleniu zespołu, z którym pracujesz.

Dlaczego warto nauczyć się zarządzania projektami?

Efektywność pracy zespołowej oraz osiąganie stawianych sobie celów, związanych z realizacją przedsięwzięcia, w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób będzie wyglądało zarządzanie danym projektem. Od umiejętności rozdzielania obowiązków, rozwiązywania problemów, motywowania poszczególnych członków zespołu oraz wykorzystywania ich potencjału zależy efekt końcowy związany z realizacją projektu. Zarządzanie projektami jest więc umiejętnością, której warto się nauczyć, jeżeli chcemy kierować zespołem i osiągać dobre efekty. Poniżej znajdują się najpopularniejsze metody pozwalające na efektywne zarządzanie i osiąganie stawianych sobie celów.

Ścieżka krytyczna, zarządzanie kaskadowe i inne metody efektywnego zarządzania projektami

Metoda ścieżki krytycznej wykorzystywana jest szczególnie w przypadkach, w których realizacja poszczególnych zadań, uzależniona jest od tego, czy pozostałe zadania zostaną wykonane. W tej metodzie chodzi o ustalenie chronologii i priorytetów, a następnie konsekwentne realizowanie kolejnych punktów. Metoda kaskadowa jest podobna i polega na liniowym realizowaniu kolejnych zadań, po wcześniejszym zakończeniu poprzednich punktów. Zarządzanie projektami może odbywać się również z wykorzystaniem metody Scrum, polegającej na tworzeniu niewielkich zespołów, zajmujących się konkretnym rodzajem zadań. Każdy zespół dokłada swoją „cząstkę” do większego projektu. Ponieważ zespoły pracują oddzielnie, konieczne jest częste organizowanie krótkich spotkań ewaluacyjnych, umożliwiających sprawdzanie, czy całość idzie w dobrym kierunku, a realizacja projektu idzie zgodnie z planem.

Słuchanie zespołu i odwaga do wprowadzania zmian

Chcąc efektywnie zarządzać projektami, należy pamiętać, że zespoły składają się z indywidualnych jednostek, mających określone potrzeby, predyspozycje i umiejętności. Dlatego zarządzanie projektami nie jest sztywnym trzymaniem się reguł, które można znaleźć w różnego rodzaju poradnikach. Dużo ważniejsze jest, aby słuchać swojego zespołu i odpowiadać na jego potrzeby. W przeciwnym wypadku motywacja do wykonywania obowiązków służbowych ulegnie obniżeniu i realizacja projektu nie będzie efektywna. Obserwuj swój zespół i sprawdzaj, czy wybrane przez ciebie metody dają pożądane efekty. Jeżeli zauważysz, że np. częstotliwość spotkań ewaluacyjnych jest zbyt duża, zmniejsz ją. Czyjeś umiejętności pozwalają mu na wykonywanie nieco innego niż dotychczas zestawu obowiązków? Pozwól mu się wykazać i sprawdź, co taka osoba może wnieść do dynamiki zespołu, pracując na innym stanowisku. Pamiętaj jednak o tym, że do zrealizowania projektu potrzebna jest dyscyplina. Nie bój się więc wymagać i egzekwować od swoich pracowników tego, co z nimi ustaliłeś.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://leadership-center.pl/blog/zarzadzanie-projektami/