Dopłaty do czynszu i dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy od gminy pomaga domostwu w znaczący sposób zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania. Rachunki dzięki niemu mogą być niższe nawet o kilkaset złotych, co jest dużym odciążeniem rodzinnego budżetu. O takie wsparcie ubiegać się mogą właściciele domów oraz mieszkań, ale także najemcy. Muszą jednak oni spełnić ściśle określone wymagania, obejmujące powierzchnie mieszkania i wysokość dochodu.

Co ważne, dodatek mieszkaniowy nie jest propozycją tylko dla najbiedniejszych mieszkańców naszego kraju. Kolejnym wsparciem kierowanym do najemców lokali mieszkalnych, którzy znacznie odczuli ekonomiczne skutki pandemii jest dopłata do czynszu. Kiedy można starać się o takie formy wsparcia, czego potrzebujemy do złożenia wniosku i ile wyniesie pomoc?

Kto może starać się o dodatek mieszkaniowy?

Jeśli chcemy ubiegać się o pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego, musimy spełnić pewne konkretne wymagania. Kto uprawiony jest do tego wsparcia?

 • osoby będące właścicielami domu albo mieszkania
 • osoby wynajmujące nieruchomość na podstawie umowy
 • osoby czekające na mieszkanie socjalne albo zamienne
 • osoby mające spółdzielcze własnościowe albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Dodatek mieszkaniowy- jakie są kryteria dochodowe?

Chcąc dowiedzieć się czy możemy starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, musimy najpierw obliczyć to czy spełniamy kryteria dotyczące dochodu. Istotne jest również to, czy o wsparcie stara się osoba samotna, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, czy może osoba mająca rodzinę, czyli prowadząca wieloosobowe gospodarstwo domowe.

1. Gospodarstwo jednoosobowe- średni dochód miesięczny liczony z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku może być równy albo niższy równowartości 175 procent najniższej emerytury ZUS. W tym roku jest to kwota rzędu 2100 zł.

2. Gospodarstwo wieloosobowe- średni dochód na jedną osobę, liczony w ciągu 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku może wynosić albo być niższy od 125 procent najniższej emerytury. W tym roku jest to kwota wynosząca 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Jeśli przekroczymy określone wyżej limity, wcale nie musimy zrezygnować ze starania się o dodatek mieszkaniowy. Dostaniemy wsparcie pomniejszone o sumę, jaką przekraczamy limit.

Dodatek mieszkaniowy- kryteria dotyczące powierzchni mieszkania

Kryteria dotyczą również powierzchni mieszkania osoby ubiegającej się o dodatek. Limity zależą od osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 • Jeśli gospodarstwo składa się tylko z 1 osoby, wówczas powierzchnia normatywna wynosi 35m2, a największa powierzchnia jaka pozwala na otrzymanie wsparcia to 45,5 m2, natomiast powiększona powierzchnia maksymalna to 52,5 m2.
 • W przypadku gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób, powierzchnia normatywna wynosi 40 m2, natomiast maksymalna umożliwiająca otrzymanie pomocy wynosi 52 m2, natomiast powierzchnia maksymalna to 60 m2.
 • W gospodarstwie 3 osobowym powierzchnia normatywna wynosi 45 m2, a maksymalna powierzchnia pozwalająca na otrzymanie dodatku wynosi 58,5 m2, a powierzchnia maksymalna wynosi 67,5 m2.
 • Jeśli nasza rodzina składa się z 4 osób wówczas powierzchnia normatywna wynosi 55 m2, maksymalna powierzchnia pozwalająca nam na składanie wniosku o dodatek wynosi 71, 5 m2, a powierzchnia powiększona wynosi 82,5 m2.
 • Gospodarstwo 5 osobowe musi liczyć się z tym, iż tutaj limit powierzchni normatywnej wynosi 65 m2, maksymalna powierzchnia dozwolona do otrzymania wsparcia wynosi 84,5 m2, a powierzchnia powiększona wynosi 97,5 m2.

Gdzie złożyć o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu albo bez niej?

Wniosek wraz z dołączoną deklaracją o dochodach (za 3 miesiące wstecz) możemy złożyć w gminie albo urzędzie dzielnicowym. Ponadto taki wniosek możliwy jest także do złożenia w ośrodku pomocy społecznej. Druki dostępne do wypełnienia znajdziemy na stronie internetowej. Tam też znajdziemy całą instrukcję, jak krok po kroku wypełniać wniosek.

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek znajdziemy tutaj http://www.mopsrzeszow.pl/wnioski/wniosekDM.pdf. Trudność sprawia przede wszystkim określenie tego co jest dochodem, a co nim nie jest, zwłaszcza jeśli prowadzimy gospodarstwo rolne. Do złożenia wniosku musimy przygotować pewne dokumenty.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne do złożenia wniosku?

 • wypełniony wcześniej wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wraz z potwierdzeniem wniosku, w sytuacji kiedy mieszkanie ma zarządcę, któremu płacimy co miesięczny czynsz)
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową nieruchomości
 • płacone rachunki za energię elektryczną
 • deklarację o dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy, każda osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego musi złożyć taką deklarację
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli w domostwie zamieszkuje osoba niepełnosprawna

Na jaki okres przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

O dodatek należy ubiegać się co 6 miesięcy, składając co tyle czasu odpowiedni wniosek wraz z innymi dokumentami. Dodatek mieszkaniowy zostanie przelany na konto administracji, a ryczałty ( za brak gazu, ciepłej wody czy centralnego ogrzewania) odbierane są w kasie urzędu miasta.

Dopłata do mieszkania- jakie wydatki obejmuje?

 • Opłaty eksploatacyjne ponoszone przez członków spółdzielni mieszkaniowej
 • Zaliczki płacone przez właścicieli na koszty powiązane z nieruchomością wspólną
 • Czynsz
 • Koszty eksploatacji domu jednorodzinnego
 • Opłaty powiązane z eksploatacją mieszkania

Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu a najem pokoju

Co ciekawe, o takie formy wsparcia w niedalekim czasie będą mogły również starać się osoby wynajmujące pokój, a nie jedynie całe mieszkanie. Według Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem, najczęściej osoby prowadzące gospodarstwo jednoosobowe decydują się na najem jednego pokoju. One także mają uzyskać dostęp do takiego wsparcia.

Czym jest tak zwana dopłata do czynszu?

Dopłata do czynszu stanowi element wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego. Jest ona finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Została ona udostępniona właśnie ze względu na ten trudny okres, kiedy to wiele osób ma problemy finansowe, również z płaceniem czynszu. Różni się od samego dodatku mieszkaniowego procesem przyznawania i wypłacania wsparcia.

Kto może starać się o dopłatę do czynszu?

O dopłatę do czynszu uwzględnioną w dodatku mieszkaniowy mogą starać się najemny albo podnajemcy. Tutaj także musimy spełnić pewne określone warunki, czyli:

 • Nasz średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa liczony w ciągu ostatnich 3 miesięcy musi być niższy o minimum 25 procent aniżeli średni miesięczny dochód na jednego członka osiągnięty w 2019 roku
 • Najmowaliśmy albo podnajmowaliśmy lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku
 • Nie przysługiwał nam wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

W jaki sposób otrzymać dopłatę do czynszu?

Możemy postarać się na dopłatę do czynszu, poprzez uwzględnienie na wniosku adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Ponadto do wniosku będziemy musieli załączyć parę dokumentów, a więc:

 • Oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie w roku 2019 na jednego członka gospodarstwa domowego osoby starającej się o dodatek mieszkaniowy wraz z powiększeniem o dopłatę do czynszu
 • Oświadczenie o spełnieniu osoby starającej się o dodatek mieszkaniowy wszystkich kryteriów
 • Dokumenty zaświadczające o wysokości miesięcznego czynszu płaconego przez osobę starającą się o dodatek mieszkaniowy wraz z powiększeniem o dopłatę do czynszu

Po wypełnieniu wniosku o ubieganie się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu i dołączeniu wszelkich wymaganych dokumentów, możemy złożyć wszystkie w urzędzie naszej gminy.

Jak wysokiego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu możemy się spodziewać?

Dodatek mieszkaniowy wraz z powiększeniem o dopłatę do czynszu wynosi 75 procent miesięcznego czynszu, jaki płacimy, aczkolwiek maksymalnie może to być 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu oblicza się poprzez ustalenie różnicy pomiędzy wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o to wsparcie, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego według ustawy.

 

Dane źródłowe:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
https://www.totalmoney.pl/artykuly/dodatek-mieszkaniowy-komu-przysluguje-i-jak-go-uzyskac
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zarzadzanie_nieruchomosciami/5192562,Doplaty-do-czynszu-w-2021-r.html
https://infonajem.pl/2020/05/04/doplata-do-dodatku-mieszkaniowego-od-kiedy-i-kto-moze-liczyc-na-doplate-do-czynszu/
https://www.bankier.pl/smart/dodatek-mieszkaniowy-i-doplaty-do-czynszu-jak-uzyskac-doplate-do-mieszkania
https://gethome.pl/blog/dodatek-mieszkaniowy/